Whatsapp tracking software read other peoples whatsapp messages remotely | New free facebook spy software by which you can to spy on boyfriends facebook account and messages remotely 2016 | I want to monitor someones whatsapp easily on ios without needing physical access to their cell 2016

Adeziune

ASOCIAŢIA ………………………………….

Adresa sediu ………………………

Număr înregistrare

Nr. ……….. din …………………………………

Nota bene: organizatiile care doresc sa se alature Coalitiei  vor transmite formularul de adeziune completat la adresa de mail office.srohp@gmail.com (formularul il puteti descarca la sectiunea Resurse-Articole si documente.)

DECLARAŢIE DE ADEZIUNE

 

SCOP: Influentarea politicilor si optimizarea standardelor  de ingrijire  a copiilor  cu  cancer din Romania prin actiunea concertata a organizatiilor dedicate cauzei

Subscrisa:

……………………………………, CIF: ……………………………., cu sediul social în ……………………………………………………………. , înfiinţată prin Sentinţa civilă nr. ………………. a Judecătoriei ………………………………, înregistrată sub nr. ….. în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei ………………………….., reprezentată legal prin dl./d-na ……………………….., în calitate de …………………………………., declarăm prin prezenta că:

 

Susţinem demersurile şi activităţile desfăşurate de către Coalitia pentru Cauza Copilului Cu Cancer

pentru informarea ,influențarea  si monitorizarea politicilor publice adresate copilului cu cancer din Romania, la nivel national  si local si  pentru dezvoltarea  resurselor  pentru  a raspunde nevoilor copiilor cu cancer, pe tot cuprinsul tarii

Organizatia noastra delega ca persoana de legatura in cadrul Coalitiei pe ……………………………….., cu urmatoarele date de  contact ………………………………………………..

Numele persoanei care semnează declaraţia:

Numele …………………………. Prenumele …………………………….

Funcţia: ……………………….

 

Data …………………….                                                             Semnătura/Ştampila …………………………………..

Copyrights © 2015 & All Rights Reserved cancerlacopil.ro
Designed by Digital Etiquette