The best new free spy software for iphone that allow you hack your spouse remotely 2016 | Free monitoring application for ios by which you can check someones texts secretly 2016 | Learn to what is the way to record spouses facebook conversations using android devices without her knowing

Descriere parteneri

     Obiectivul general al Fondului ONG în România este “Consolidarea dezvoltării societății civile și creșterea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare sustenabilă” și va contribui la obiectivele generale ale granturilor Spațiului Economic European (SEE) și norvegiene 2009-2014, de a reduce disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Operatorul Fondului ONG în România este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și  Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi.

     Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, inființată în anul 1994, în cadrul unei initiațive a Comisiei Europene. FDSC este o “organizație pentru organizații”, care consideră că dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunității în care cetățenii trăiesc. FDSC a ajuns în prezent să implice și alte categorii relevante pentru dezvoltarea societății civile din România – administrație publică, sectorul de afaceri, jurnaliști, mediul academic. Astfel, ceea ce diferențiază FDSC este că serviciile și programele sale de finanțare, informare, consultanță, instruire, advocacy și constituire de platforme de reprezentare se completează reciproc și adaugă valoare unul altuia, servind dezvoltării societății civile atât prin furnizarea lor directă în interiorul sectorului organizațiilor neguvernamentale cât și în afara sa. Viziunea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile este aceea a unei societăți civile puternice și influente, cu cetățeni responsabili, implicați, care își promovează interesele și valorile pentru binele comunităților.

    S.R.O.H.P. este o organizaţie înfiinţată cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea performanţei serviciilor de oncologie pediatrică având ca viziune călăuzitoare creşterea şanselor de supravieţuire şi a calităţii vieţii copiilor bolnavi/ supravieţuitorilor de cancer din România.

S.R.O.H.P. este în acelaşi timp forul academic al specialiştilor din oncologia pediatrică, având ca preocupări principale: ridicarea continuă a standardelor de practică şi a prestigiului specialităţii prin racordarea permanentă  a membrilor la informaţia ştiinţifică de actualitate în domeniu, militarea pentru armonizarea programelor de formare medicală în specialitate din România cu standardele internaţionale actuale, pentru participarea la cercetarea ştiinţifică naţională şi internaţională în cancerele şi bolile hematologice ale copilului, pentru elaborarea de politici de sănătate care să răspundă realităţilor şi nevoilor în îngrijirea copiilor cu cancer în România.

Alături de activitatea ştiinţifică care a consacrat-o, organizaţia a dobândit în ultimii cinci ani o bogată experienţă de cooperare cu organizaţiile societăţii civile reprezentând pacienţii, părinţii, supraviețuitorii – dezvoltând capacităţi de comunicare inter-disciplinară, advocacy şi networking tematic în cadrul “Proiectului Zâmbet pentru Viitor” (2008-2012) în care s-a constituit că partener principal al Companiei Danone România, iniţiatorul şi finanţatorul proiectului .

S.R.O.H.P. a fost  forul de expertiză principal pentru activităţile medicale ale Programului Zâmbet pentru Viitor, dintre care merită menţionate : iniţierea Registrului Naţional al Cancerelor la Copil; crearea şi promovarea  Portalului de Oncopediatrie, programe de formare pentru medici de familie şi pediatri, reuniuni şi consfătuiri de specialitate, dezvoltarea serviciilor de suport psihosocial pentru copiii cu cancer şi familiile lor. Nu în ultimul rând, în această perioadă organizaţia s-a implicat activ în intervenţii de advocacy, depunând memorii/petiţii şi având interacţiuni directe cu operatorii/ decidenţii politicii de sănătate (Ministerul Sănătăţii, CNASS, etc.) pe teme legate de politicile publice operante în domeniul cancerului la copil cum sunt: dezvoltarea şi asigurarea cu resurse umane, reînfiinţarea specialităţii, asigurarea citostaticelor şi a altor medicamente  necesare pentru asistenţă copilului cu cancer.

 

Contact:

Sediu:  Str. Ion I.C. Brătianu, Nr 153. Cam 1, Sat Balotești, comuna Balotești, Jud. Ilfov

Sediu operațional: Clinica de Oncologie Pediatrică -Institutul Oncologic București Șos. Fundeni nr. 252, Sector 2, București

Telefon:

  • 0744612174;
  • Tel/fax: 0213183252 (int. 1596), 318 25 56

E-mail: office.srohp@gmail.com; md.dragomir@gmail.com
Persoana de contact: Conf. Dr.  Monica D. Dragomir

      Asociația Little People s-a născut din dorința de a oferi fiecărui copil și adolescent bolnav de cancer sprijinul de care are nevoie. În prezent asociația pune la dispoziția domeniului oncopediatric din România și Republica Moldova o serie de servicii de înaltă calitate: programe zilnice de suport psihosocial a pacienților, evenimente complexe pentru tinerii supraviețuitori de cancer, profesionalism în coordonarea voluntarilor, sprijin material al secțiilor din spital prin proiecte de renovare a camerelor de joacă, donare de aparatură medicală și achiziționarea medicamentelor greu accesibile, grijă și implicare constantă din partea unei echipe dedicate.

      Misiunea organizației este îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor bolnavi de cancer, prin oferirea unui suport psihosocial pe toată perioada spitalizării și după finalizarea tratamentului, contribuind astfel semnificativ la rata de supraviețuire a acestui grup de bolnavi. În centrul universului Asociației Little People se află pacientul. Fiecare activitate planificată, fiecare tabără organizată și fiecare proiect scris situează pe primul loc pacientul și familia acestuia! Asociația Little People este dedicată promisiunii de a nu expune un pacient sau un minor în situația de boală, durere sau într-o lumină negativă și de a nu folosi imagini ale suferinței umane cu scopul de strânge fonduri sau pentru a câștiga bani. În cazul în care pacienţii doresc să facem publice anumite poze, acordul părinţilor este cerut în prealabil.

 

Un program fără egal în România și întreaga Europă, este Clubul Temerarii – comunitatea adolescenților supraviețuitori de cancer – înființat de Asociația Little People în anul 2006, în Cluj-Napoca, din dorința de a oferi o voce puternică tinerilor care au terminat tratamentul onologic. Prin intermediul Clubului Temerarii, Asociația Little People oferă suport atât tinerilor care au finalizat tratamentul cât și fraților și surorilor acestora, asigurând susţinere reciprocă şi facilitând reintegrarea lor reuşită în viaţa de adolescent sau tânăr adult după tratament. În prezent acest club numără peste 400 de tineri cu vîrste cuprinse între 14 și 29 de ani, care provin din peste 123 de localități din România.

 

Mai multe informații privind programele asociației puteți găsi www.thelittlepeople.ro / www.facebook.com/LittlePeopleRomania

 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU PARTICIPARE PUBLICA (CeRe)

    Misiunea CeRe este de a sprijini organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile publice în însuşirea principiilor şi aplicarea metodelor de participare publică. Pentru a îndeplini această misiune, CeRe oferă asistenţă organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor publice, astfel încât:

Organizaţiile neguvernamentale să mobilizeze cetăţenii din comunităţile în care activează în campanii de advocacy care să promoveze interesele comunităţii;

Organizaţiile neguvernamentale şi  cetăţenii să se implice în elaborarea şi implementarea politicilor publice;

Organizaţiile neguvernamentale  şi cetăţenii să monitorizeze activitatea instituţiilor publice;

Instituţiile publice să fie transparente şi deschise la iniţiativele de participare ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale cetăţenilor;

Instituţiile publice să consulte organizaţiile neguvernamentale şi comunitatea în elaborarea, implementarea şi  monitorizarea politicilor publice;

Instituţiile publice să fie responsabile şi să dea socoteală pentru activitatea lor în faţă cetăţenilor şi a grupărilor acestora.

  • Str. Sublocotenent Zaharia nr. 22, sector 1, București
  • E-mail: cere@ce-re.ro/ website: http://www.ce-re.ro
  • Telefon: (+4) 031 1050 755
  • Fax: (+4) 031 1050 756
  • Persoana de contact proiect : Oana Preda

 

    Asociaţia P.A.V.E.L. (Primind Ajutor, Viaţă Este Luminoasă) este asociaţia părinţilor cu copii bolnavi de cancer, leucemii şi anemii grave.
Misiune: îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor bolnavi de cancer, leucemie şi anemii grave prin acordarea de sprijin moral, informaţional, psihologic, social, educaţional şi material copiilor, tinerilor bolnavi şi familiilor lor.

Viziune: Asociaţia P.A.V.E.L. există pentru că ajutorul umanitar, speranţa, compasiunea sunt întotdeauna condiţii ale supravieţuirii în situaţiile dramatice de confruntare cu bolile cronice. Fondată de părinţi ai căror copii au trecut prin astfel de boli, asociaţia mobilizează coeziunea socială şi instituţională pentru apărarea drepturilor pacienţilor bolnavi de cancer şi este promotor pentru acţiuni de responsabilizare şi empatie socială, comunitară, individuală sau instituţională. Din 2008, activităţile Asociaţiei P.A.V.E.L. au fost acreditate, în condiţiile legii.

Date de contact (adresă, telefon, e-mail)

Asociatia P.A.V.E.L. , Sos. Mihai Bravu 311-313, bl. SB1, sc. 1, ap. 1, sector 3, Bucuresti 030309

Tel/fax:  021 3112700 ;  021 3442885

Mobil:  0735526962 /0765244416

Email:  office@asociatiapavel.ro

Web: www.asociatiapavel.ro  si  http://apeluriumanitare.wordpress.com

http://asociatiapavel.shopmania.biz/  / http://www.facebook.com/asociatia.pavel

 

Copyrights © 2015 & All Rights Reserved cancerlacopil.ro
Designed by Digital Etiquette