Read wifes cell phone, sms, cell calls records without jailbreak | How can i spy on your daughters whatsapp messages without jailbreak | Can i spy my husband or boyfriends snapchat account free

Prezentarea proiectului

Despre

      Proiectul urmărește creșterea  capacității  de participare a  sectorului ONG la modelarea  politicilor adresate cancerului la copil în România prin dezvoltarea  unei  coaliții cu competențe, abilități și performanțe sporite a organizațiilor dedicate. În cadrul acestei inițiative se dorește crearea unei campanii de advocacy pentru politicile publice adresate cancerului la copil având ca scop alinierea acestora cu Standardele Europene de Îngrijire a Copilului cu Cancer.

     COALIȚIA de față constituie un organism incluziv care valorizează toate competențele  și experiențele individuale ale organizațiilor membre și potențează capacitățile acestora spre nivelul următor respectiv influențarea și modelarea politicilor publice.

 

Grupuri țintă

 • ONG active pentru cauza copilului cu cancer – care  participă la  coaliție și la activitățile de dezvoltare strategică  și  de policy shaping
 • Membrii din personalul acestora – care dobândesc competențe și abilități sporite în managementul organizațiilor, advocacy și furnizarea de servicii către beneficiari
 • Cetățeni care participă direct la activitățile proiectului –beneficiază de un exercițiu de democrație partcipativă ( interacțiune cu decidenții, activități și evenimente de advocacy)
 • Voluntari ai ONG-urilor care dobândesc experiența activităților de advocacy și comunicare, de documentare și cercetare, de interacțiune cu decidenții politici, etc
 • Reprezentanții decidenților / legislatorilor politicilor publice relevante pentru cauza copilului cu cancer – care beneficiază de experiența interactiunii cu sectorul ONG în cadrul exercițiului de democrație participativă.
 • Advocacy față de decidenți
 • Conștientizare a opiniei publice
 • Comunicare și educare publică
 • Înrolare suport și catalizator participare
 • Planificare strategică
 • Dezvoltare organizațională
 • Bună guvernanță
 • Capacitate operațională
 • Mobilizare resurse
 • Dezvoltare și transfer bune practici
 • Analiză și diagnoză
 • Formulare de politici
 • Monitorizare politici
 • Evaluarea complexă a nevoilor de intervenție – diagnoza politicilor curente
 • Elaborarea și  derularea  unui program de dezvoltare a capacității coaliției
  •   planificare strategică și guvernanță
  •   modelare politici
 • Elaborarea  unui Document de Poziție (Policy Paper) privind politicile publice adresate cancerului la copil
Copyrights © 2015 & All Rights Reserved cancerlacopil.ro
Designed by Digital Etiquette