What is the five ways to check phone calls without jailbreak | How can i hack my husband or boyfriends snapchat account and password secretly on ipad without having his iphone | Is there another nine ways to spy your spouse online 2016

Regulament coaliție

Regulament de funcționare al Coaliției pentru Cauza Copilului cu Cancer

Document în lucru

Coaliția pentru Cauza Copilului cu Cancer Membrii Coaliției  este o structură informală (fără statut juridic) formată din organizații neguvernamentale active în domeniul protecției copilului cu cancer și familiei sale.

 

Cap. 1 Componența

Coaliția este deschisă oricăror organizații neguvernamentale sau grupuri informale care doresc să adere și îndeplinesc o serie de criterii enumerate mai jos.

Cap. 1.1 Membrii coaliției: rol, drepturi și obligații:

 • Participă la activitățile Coaliției
 • Participă la discuții interne de planificare și organizare
 • Participă la luarea deciziilor așa cum este detaliat mai jos
 • Participă din partea Coalitiei la diferite activități organizate de terti
 • Beneficiază de schimbul de informații relevante între membrii
 • Furnizează informații relevante coaliției
 • Diseminează documente și informații referitoare la activitatea Coaliției, promovează coaliția
 • Își asumă leadership, inclusiv organizatoric, pe anumite acțiuni în funcție de experiență
 • Pun la dispoziția Coaliției, în măsura posibilităților, resurse de timp și expertiză.
 • Anunță o persoană sau mai multe de contact pentru comunicarea în interiorul coaliției
 • Respectă deciziile luate la nivelul coaliției
 • Își exprimă liber opinia cu privire la decizii, activități, poziții
 • Promovează agenda coaliției atunci când participă la un eveniment/au o comunicare în numele coaliției

Cap. 1.2.Aderarea la coaliție

Criterii:

 • calitatea de organizație neguvernamentală sau grup informal de initiativa (ex. grup de părinți, grup de medici)
 • interes pentru copilul cu cancer, dovedit prin activități anterioare sau statut
 • implicare in promovarea si sustinerea dreptului copilului  la sanatate si viata demna

Poate adera la coaliție orice organizație îndeplinește criteriile menționate și face o cerere de adeziune în acest sens. Cererea de adeziune este disponibila pentru a fi descarcata pe site-ul  www.cancerlacopil.ro .    Cererea de adeziune va fi insotita  de o scrisoare de prezentare a origanizatiei si a motivatiei interesului de a face parte . Cererile  sunt aprobate de Secretariatul Coalitiei.

1.3. Ieșirea sau excluderea din Coaliție

Orice membru al coaliției poate renunța la calitatea de membru printr-o informare transmisă Comitetului de coordonare .

Excluderea unei organizații membre se face prin decizia /comitetului de coordonare/ la propunerea oricărui membru. Propunerea de excludere se face la constatarea uneia dintre următoarele situații:

 • organizația în cauză a prejudiciat imaginea coaliției
 • organizația în cauză a fost în mod repetat și pe o perioadă lungă de timp (6 luni) absentă din activitatea coaliției

Excluderea se va comunica partii interesate printr-o notificare din partea comkitetului de coordonare.

Cap. 2 Structura Coaliției

Coaliția pentru Cauza Copilului cu Cancer are o structură orizontală , în care membrii sunt egali și drepturi și obligații.

Activitatea coaliției este facilitată de o organizație cu rolul de Secretariat și este condusa de un Grup de coordonare.

Cap 2.1 Grupul de coordonare:

 • Este format din reprezentantii nominalizati de ONG membre care doresc sa se implice in coordonarea Coalitiei . Componența grupului de coordonare se poate schimba și la cerere, atunci când un membru își manifestă dorința de a părăsi grupul de coordonare.
 • Participă consistent la organizarea și desfășurarea activităților coaliției
 • Asigură luarea deciziilor cu rapiditate atunci când nu se poate aștepta consultarea membrilor
 • Are rol de reprezentare – consultă întotdeauna membrii coaliției și respectă deciziile acesteia

 

Cap 2.2. Secretariatul:

 gestionează comunicarea internă și externă

 organizează, mobilizează și coordoneaza acțiunile Coaliției

 gestionează sustenabilitatea financiară a Coaliției

 reprezintă Coaliția în diverse activități (cu comunicarea acestora către toți membrii)

 coordonează aplicarea planului de acțiune asumate de membrii Coaliției

In cadrul  Secretariatului, va exista o persoana de contact desemnata  care va  comunica in numele Coalitiei. La înființarea Coaliției, rolul de Secretariat a fost asumat de Societatea Română de Onco-Hematologie Pediatrică.

Ulterior, în funcție de disponibilitate și resursele organizațiilor membre, prin decizia membrilor, rolul de secretariat poate să fie preluat de altă organizație membră.

Cap. 3   Comunicarea in Coaliție

Cap. 3.1 Comunicarea între membri

 • Comunicarea între membrii coaliției se face preponderent pe email (preferabil prin googlegroup). Pentru subiecte specifice se pot face grupuri de discuție separate sau comunicare prin skype
 • Comunicarea pe email se rezumă la subiecte de relevanță pentru coaliție
 • Comunicare este facilitată și stimulată de secretariat.
 • Chestiuni discutate/agreate altfel decât pe email sunt aduse în atenția tuturor membrilor de către secretariat

 

Cap. 3.2 Comunicarea în exterior

 • Orice organizație membră a coaliției se poate exprima în numele coaliției atâta vreme cât mesajul/poziția a fost agreat/ă de catre membri Coalitiei
 • La întâlnirile cu terțe persoane/institutii la care participă mai mulți membri ai coaliției, se agreează puncte comune înainte și se stabilesc rolurile membrilor
 • Organizațiile membre pot promova apartenența la Coaliție pe site sau prin canalele de comunicare proprii

 

Cap. 4 Luarea deciziilor

În procesul decizional la nivelul coaliției deciziile se iau prin consens. In cazul pozitiilor divergente , se procedeaza la construirea de alternative convergente pana la identificarea deciziei care intruneste acordul membrilor.  Votul (prin majoritate simpla)   este alternativa de ultim recurs in situatia optiunilor care nu pot fi conciliate.

In toate cazurile , membrii  isi sustin opiniile liber si este asigurat un cadru de deliberare  si argumentare  impartial.

Abținerea de la vot sau deliberare este considerată aprobare tacită.

Excepție fac situațiile în care este necesară luarea unei decizii cu rapiditate, caz în care Grupul de Coordonare  își asumă luarea deciziilor fără consultarea membrilor. În astfel de cazuri, deciziile sunt comunicate membrilor coaliției cât de repede posibil.

Cap 5. Acțiunile coaliției

Coaliția desfășoară acțiuni pe baza unui plan de activitate propus de Comitetul de coordonare și agreat la nivelul coaliției.

Pe lângă planul de acțiuni, orice organizație membră poate face propuneri de activități și proiecte.

Coaliția, prin intermediul secretariatului sau oricărei alte organizații membre, poate propune membrilor  proiecte și solicita finanțare nerambursabilă in conditiile agreate de membri.  Înainte de a fi depuse în numele coaliției, propunerile de proiecte sunt supuse atenției și aprobării membrilor.

Copyrights © 2015 & All Rights Reserved cancerlacopil.ro
Designed by Digital Etiquette