Best free snapchat tracking software for ios that really can help you to spy on girlfriends snapchat account online 2016 | New monitoring tool which is used to view someone elses whatsapp chat history remotely 2016 | I want to read snapchat photo and video messages

Scop și misiune

S.R.O.H.P. este o organizaţie înfiinţată cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea performanţei serviciilor de oncologie pediatrică având ca viziune călăuzitoare creşterea şanselor de supravieţuire şi a calităţii vieţii copiilor bolnavi/ supravieţuitorilor de cancer din România.

S.R.O.H.P. este în acelaşi timp forul academic al specialiştilor din oncologia pediatrică, având ca preocupări principale: ridicarea continuă a standardelor de practică şi a prestigiului specialităţii prin racordarea permanentă  a membrilor la informaţia ştiinţifică de actualitate în domeniu, militarea pentru armonizarea programelor de formare medicală în specialitate din România cu standardele internaţionale actuale, pentru participarea la cercetarea ştiinţifică naţională şi internaţională în cancerele şi bolile hematologice ale copilului, pentru elaborarea de politici de sănătate care să răspundă realităţilor şi nevoilor în îngrijirea copiilor cu cancer în România.

Alături de activitatea ştiinţifică care a consacrat-o, organizaţia a dobândit în ultimii cinci ani o bogată experienţă de cooperare cu organizaţiile societăţii civile reprezentând pacienţii, părinţii, supraviețuitorii – dezvoltând capacităţi de comunicare inter-disciplinară, advocacy şi networking tematic în cadrul “Proiectului Zâmbet pentru Viitor” (2008-2012) în care s-a constituit că partener principal al Companiei Danone România, iniţiatorul şi finanţatorul proiectului.

S.R.O.H.P. a fost  forul de expertiză principal pentru activităţile medicale ale Programului Zâmbet pentru Viitor, dintre care merită menţionate : iniţierea Registrului Naţional al Cancerelor la Copil; crearea şi promovarea  Portalului de Oncopediatrie, programe de formare pentru medici de familie şi pediatri, reuniuni şi consfătuiri de specialitate, dezvoltarea serviciilor de suport psihosocial pentru copiii cu cancer şi familiile lor. Nu în ultimul rând, în această perioadă organizaţia s-a implicat activ în intervenţii de advocacy, depunând memorii/petiţii şi având interacţiuni directe cu operatorii/ decidenţii politicii de sănătate (Ministerul Sănătăţii, CNASS, etc.) pe teme legate de politicile publice operante în domeniul cancerului la copil cum sunt: dezvoltarea şi asigurarea cu resurse umane, reînfiinţarea specialităţii, asigurarea citostaticelor şi a altor medicamente  necesare pentru asistenţă copilului cu cancer. 

Contact:

  • Sediu :
   • Str. Ion I.C. Brătianu, Nr 153. Cam 1, Sat Balotești, comuna Balotești, Jud. Ilfov
  • Sediu operational :
   • Clinica de Oncologie Pediatrica -Institutul Oncologic  Bucuresti Sos. Fundeni nr. 252, Sector 2 , Bucuresti.
  • Tel:  0744612174;
  • Tel/fax: 0213183252 (int. 1596), 318 25 56

Persoana de contact: Conf. Dr.  Monica D. Dragomir

Copyrights © 2015 & All Rights Reserved cancerlacopil.ro
Designed by Digital Etiquette