New free facebook spy application spy husbands facebook account free | Hacking app spy on boyfriend snapchat account | Best new free snapchat spying tool hack husbands snapchat account and password 2016

Strategia campaniei de advocacy


– schiță-

Atelier de Lucru
24-25 aprilie, Bucuresti

Problema: reiese din analiza situației ( v tabel  word si ppt atasate)

Pe scurt: În România copilul cu cancer nu beneficiază de asistență medicală conform Standardelor Europene pentru îngrijirea copiilor cu cancer. În plus, o serie de neajunsuri concură la diagnosticare târzie, ceea ce, printre altele, duce la o rată de vindecare ceva mai mică decât la nivel european.

Problemele principale vizate de prima campanie a Coaliției pentru Cauza Copilului cu Cancer sunt: personal insuficient în secțiile de oncologie pediatrică și nemotivat financiar,  acces redus la unele  tratamente  și investigații, lipsa de servicii medicale și sociale complementare.

Soluții: pentru ameliorarea acestor 3 probleme, coaliția are în vedere trei reglementări principale:

  • Modificare OMS 1224/2010 – Normative Personal – pentru scheme de personal optime în secțiile de Onco-Pediatrie (de văzut care e normarea pe ATI și la nivel UE – media + țări dezvoltate)

 

  • Modificarea OMS 547/2010 – pentru asigurarea de sporuri salariale (la nivelul ATI) pentru personalul din secțiile de Onco-Pediatrie

 

  • Contribuții la Sub-programul de onco-pediatrie.

Oportunitate:

Campania beneficiază de o oportunitate importantă ce constă în intenția Ministerului Sănătății (și a Casei Naționale de Asogurări de Sănătate) de a elabora și aproba un Sub-program Național de Sănătate pentru Oncologie Pediatrică. Există o sensibilitate a președintelui CNAS pentru cauza copilului cu cancer și o deschidere a CNAS de a discuta (cel puțin) cu specialiștii conținutul subprogramului.

Țintele campaniei (factorii de decizie relevanți):

Ministrul Sănătății

Direcția de asistență medicală/Secretar de Stat

Agenția Națională pentru Programe de Sănătate

Comisia de Pediatrie

Comisia de Oncologie

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Ministerul de Finanțe

Aliați

Sindicatul Sanitas

Alianța pentru Sănătate

Institutul de perfecționare…

Organizații Internaționale: SIOPE, PanCare, ENCA, ECPC

Organizații neguvernamentale din trei domenii de activitate: sănătate, copii, drepturile omului

Asociații profesionale din zona serviciilor complementare

Europarlamentari din Comisiile de Sănătate

Dna Iohanis

Poate Clinici Private (?)/ companii sensibile la aceasta cauza sociala

Presa (și de specialitate și generalistă)

Abordarea aleasă

Coaliția va acționa pentru a aduce problematica copilului cu cancer pe agenda publică. Aceste acțiuni sunt menite să creeze presiune publică și să construiască vizibilitate pentru a face cerințele coaliției mai greu de ignorat de către factorii de decizie. În paralel, factorii de decizie sunt abordați direct pentru discuții cu privire la propunerile coaliției. Coaliția înaintează propuneri concrete pentru modificarea celor două ordine, respectiv pentru elaborarea Sub-programului Național de Sănătate pentru Oncologie Pediatrică.

Obiective, acțiuni, rezultate vizate, responsabili

Obiective Acțiuni Rezultate așteptate
Obiectivul 1
Promovarea problematicii copilului cu cancer
Elaborarea unei strategii de comunicare pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie. Strategia va include și un eveniment public de lansare a Coaliției și anunțare a intențiilor acesteia.
Prezentarea strategiei membrilor coaliției și discuții pentru finalizarea și asumarea strategiei de comunicare
Acțiunile propriu-zise de comunicare vor reieși din strategie
– conform strategiei
– presiune publică orientată către factorii de decizie
Obiectivul 2
Elaborarea unui set de propuneri concrete de adresat factorilor de decizie în vederea celor 3 reglementări (2 OMS și Sub-program
1a Organizarea unui grup de lucru, format din medici (specialiști OP), reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, părinți, pacienți.
1b Grupul de lucru lucrează la o propunere pentru sub-programul de OP
1c Propunerea este discutată și agreată de coaliție
2.a Redactarea propunerilor de modificare a celor două ordine
2.b Propunerea este discutată și agreată de către coaliție.
Propunere de modificare a celor două OMS agreată de coaliție
Propuneri pentru conținutul sub-programului de OP agreate de coaliție
Obiectivul 3
Determinarea factorilor de decizie să adopte propunerile coaliției
De discutat în coaliție. Posibile acțiuni:
– întâlniri directe cu fiecare factor de decizie pentru prezentarea propunerilor coaliției
– scrisoare deschisă sau/și petiție co-semnată de aliați importanți
– scrisori deschise transmise de către organizații internaționale către ministrul sănătății
În funcție de reacția, sau lipsa de reacție a MS, pot fi gândite acțiuni similare având ca țintă Primul Ministru.
În funcție de reacția sau lipsa de reacție a MS și PM, pot fi gândite acțiuni mai radicale sau acțiuni care  să implice parlamentari și europarlamentari
 
Adoptarea propunerilor coaliției
Copyrights © 2015 & All Rights Reserved cancerlacopil.ro
Designed by Digital Etiquette